تبلیغات
ایرانیان - اذان گفتن پیامبر(ص) در گوشهاى حسین(ع)
ایرانیان
چو ایران مباشد تن من مباد
  عبد الله بن رافع از پدرش :  

هنگامى  حسین (uعلیه السلام) از حضرت فاطمه(علیها السلام) متولّد شد، رسول خدا (صلى الله علیه وآله) را دیدم كه در گوش هاى حسین (علیه السلام) اذان گفت
نوشته شده در تاریخ جمعه 1389/05/1 توسط مهدی آرا