تبلیغات
ایرانیان - اهل بیت در حدیث کسا
ایرانیان
چو ایران مباشد تن من مباد
رسول خدا (ص) فرمود:

اللهم هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا

خدایا! اینها اهل بیت من هستند، خداوندا! رجس و پلیدى را از آنان دور كن و آنان را تماما طاهر و پاك گردان
نوشته شده در تاریخ جمعه 1389/05/1 توسط مهدی آرا